Kommunikation som stärker individen

En av pionjärerna inom privat vård och omsorg är Attendo Care. De expanderar i snabb takt och agerar på ett antal områden, bland annat inom äldreomsorg, personlig assistans och transitboenden för flyktingbarn.
För Attendo Care är det viktigt – kanske livsavgörande i vissa fall – att såväl den interna som externa kommunikationen fungerar fullt ut. Eftersom företaget saknar egen spetskompetens på området anlitar de sedan 2001 RingUp/Engra Telecenter som total entreprenör för all telefoni.

Attendo Care var det första företaget i Sverige som ick ett entreprenörs­ kontrakt inom äldrevården, då under namnet Svensk Hemservice och året var 1988. Sedan dess har samhället öppnats allt mer för privat upphandling och Attendo Care finns numera på ett 70­tal orter i hela Sverige samt i Norge och Danmark.
På området telekommunikation har företaget alltid haft stora krav på funk­tionalitet. I Sverige finns drygt 12 000 anställda och genom ett samarbete med RingUp/Engra Telecenter har med­ arbetarna en gemensam IT­-plattform och tillgång till en rad smarta lösningar som underlättar det dagliga arbetet.
 – Idag jobbar de flesta utifrån en mobil plattform. Vårdpersonal på ett flertal av boendena är utrustad med mobiltelefoner som är kopplade till ett larmsystem. Via en knapptryckning hos brukaren går ett SMS omedelbart ut till den personal som befinner sig i närheten, säger företagets IT-chef, Lars Söderdahl.

Full koll

En annan del som RingUp/Engra Tele­ center hanterar är behovsanalys inför en förhandling med teleoperatören, i detta fall Telia. Inom området hän­der det ständigt nya saker: Pro­gram utvecklas, tjänster förfinas och abonnemang förändras. För ett företag som Attendo Care, som har som ambition att hålla sig väl framme på tekniksidan samtidigt som det stora medarbetarantalet gör att framgångsrika förhandlingar sparar pengar, är översikten ovärderlig. – RingUp/Engra Telecenter håller väldigt bra koll på dessa bitar, liksom allt annat som rör kommunikation och in­ formationsflöden. På anläggningar med dålig täckning har de i lera fall gått in och fixat detta så att säkerhetsnivån blivit högre, säger Lars. Ständiga förbättringar Enligt Lars Söderdahl har Attendo Care nått sina framgångar bland annat genom att hålla en platt organisation med liten stabsfunktion. Alla verksam­hetsdelar verkar i närhet med varandra. Exempelvis går samtliga i staben ut och prakti­serar en gång per år för att få djupare insikter i de olika arbetsmomen­ten och genom ständiga utvärderingar trimmas och förbättras rutinerna. – All specialkompetens köps utifrån. RingUp/Engra Telecenter hjälper till med all telefoni såväl mobil som fast, då i form av olika växellösningar för alla våra verksamheter, säger Lars. På IT­-sidan finns däremot ett antal IT­ samordnare med bred kompetens som ser till att tekniken når ut till företagets olika delar. Alla verksamhetschefer har möjlighet att själva gå in via RingUp/ Engra Telecenters webb­portal för att beställa mobiltelefoner eller för att få support. Där är det snabba leveranser och snabba åtgärder i alla olika ärenden som gäller. – RingUp/Engra Telecenter har en bred kompetens i kombination med ett otroligt engagemang, det är bland annat därför vi är så extremt nöjda med dem, säger Lars.

Framtida lösningar

I framtiden tror Lars Söderdahl att Attendo Care kommer att utveckla och införa allt ler smarta lösningar, baserade på den mobila plattformen. Att ”stämpla in” via mobilen är idag en vanlig rutin. Likaså registrerar hemtjän­sten vilka sysslor som utförts, genom att knappa in koder för olika åtgärder. En automatisering av rutinerna får många positiva effekter, inte minst ekonomiska, men även humanitära eftersom vård­ tagarens säkerhet och trygghet ökar då fel orsakade av den mänskliga faktorn blir lättare att upptäcka.
– Tillsammans med RingUp/Engra Telecenter har vi regelbundna möten där vi diskuterar nyheter både inom Telekomområdet men även inom IT­ fronten. Vissa lösningar är i dagsläget för kostsamma men nya dörrar öppnas ständigt, till exempel tjänster via RFID (Radio Frequency IDentification) och Bluetooth. Telefoni och IT kopplas mer och mer ihop och då är det bra att vi har ett nära och väl fungerande samar­bete med RingUp/Engra Telecenter som förstår vår verksamhet och de behov vi har, avslutar Lars.
« Gå tillbaka

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår